Mis teeb meie keele eriliseks?

Kõik keeled on millegi poolest ühesugused. Kõik keeled on millegi poolest erinevad. Räägin emakeelekuul kahest joonest, mis mulle isiklikult meie keele juures eriliselt meeldivad ja millest vahel teiste keelte või muul mõjul üle astutakse.    

Veel kord tarbetust mitmusest

Eesti keel kaldub olema ainsuskeel. See tähendab, et meil on omapära väljendada mitmust sageli ainsusvormidega.