Kas suunata või mitte?

Olin Tallinnas. Teel bussijaama möödusin vaateaknast, millel paiknes punavalge suurtäheline kiri SUUNATUD KEHA VORMIMINE. Jah, just: SUUNATUD KEHA VORMIMINE.

Mõtteid selge sõnumi konverentsilt 2017

8. septembril olid Tallinnas Kumu auditooriumis koos selge keele huvilised Eestist ja Põhjamaadest. Terve päeva jooksul räägiti nii palju häid mõtteid, et need väärivad talletamist. Seepärast olengi seekordses blogikandes kirja pannud mind isiklikult puudutanud parimad väljaütlemised ja ettevõtmised, millest osa kordub erinevate ütlejate suu läbi. Kuuldu ei ole sõnasõnaliselt edasi antud, kuid loodetavasti on mõeldud mõte neis säilinud. Selleks sain muu hulgas abi hea kolleegi Airi Kapaneni konspektist.

Kui sõnajärg lonkab

Eesti keele lausete sõnajärg ei ole alati vaba. Mõnikord tuleb sõnade rittapaigutamisel hoolikalt jälgida, mis millega kokku panna, et ei tekiks mõttenihet. Tänases hooajaeelses blogikandes vaatleme, kuidas sõnade hooletu järjestamine võib tekitada mitmemõttelisust. Osa lauseid pärineb mu meelisajalehest Postimees, ent esitatud on ka muid kätte sattunud näiteid.