Kui sõnajärg lonkab

Eesti keele lausete sõnajärg ei ole alati vaba. Mõnikord tuleb sõnade rittapaigutamisel hoolikalt jälgida, mis millega kokku panna, et ei tekiks mõttenihet. Tänases hooajaeelses blogikandes vaatleme, kuidas sõnade hooletu järjestamine võib tekitada mitmemõttelisust. Osa lauseid pärineb mu meelisajalehest Postimees, ent esitatud on ka muid kätte sattunud näiteid.    

Keelepõllule on asutud püstitama „silotorne“

Üks sõnade loomise viise on see, kui olemasolevale sõnale antakse teise keele toel uus tähendus. Mõnikord on see kujundlik, üles ehitatud sarnasusele. Nii oleme saanud endale (arvuti)hiire (mouse) ja nutiseadmed (smart devices).

Kuidas vormistada teemarida?

Võrreldes paberkirjadega on e-kirjadel mitu omapära. Üks neist on teemarida. Täna vaatame, kuidas vormistada teemarida esmajoones ametlikus ja neutraalses suhtluses. Müügi- ja reklaamikirjad jäävad siinsest käsitlusest kõrvale.