Daatum ja asukoht

Sageli tuleb meil väljendada dokumentides või muudes kirjatükkides mõnda ajahetke. Vaatame täna, millised on daatumi kirjutamise viisid ja mis saab, kui lisada sellele asukoht.

Kuidas kirjutada järgarvu?

Numbrite maailmas on kaks peamist arvuliiki: põhiarv ja järgarv. Keelemaailmas vastab põhiarv küsimustele mitu? kui palju? ja järgarv küsimusele mitmes?, aga ka missugune? milline? Viimasest tulebki täna juttu.

Millal kirjutada sõna „aasta(d)“?

Vahel ei ole sõna aasta ega lühendi a järele lauses erilist vajadust. Teinekord jälle aga peab seda kasutama, et lause oleks korrektselt üles ehitatud. Täna võikski vaadata, millal on aastat või lühendit a vaja, millal mitte.